utolsó frissítés: 2007. jan. 17.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Adatfelvételi módszerek a társadalomkutatásban, Kolozsvár: Editura Presa Universitară Clujeană, 2005
 • > (Veres Valérral közösen) A Duna Televízió erdélyi közönsége, Budapest, Hungária Televízió Közalapítvány, 1998.

Tanulmány, szakcikk

 • > Magyari Tivadar Venczel József élete és munkássága, in Tanulmányok Venczel József munkásságáról, Kisebbségkutató Intézet Kiadója, szerk: Veres V. -Magyari T. , 2014, P. 11-28
   
 • > Magyari Tivadar , A román tannyelvválasztás motivációi az erdélyi magyar családokbanErdélyi Társadalom, 2013, P.29-60
 • > Magyari Tivadar (2012) A romániai magyar egyetem ügyének vitája a kilencvenes években in Pro Minoritate 2012. 1. 
 • > Presa maghiară din România (A romániai magyar sajtó), in Jurnalism şi Comunicare, Bucureşti, Toamna 2004.
 • > Hungarian Minority Media in Romania: towards a policy professional improvement in Miklós Sükösd, Péter Bajomi-Lázár (szerk.) Reinventing Media, Budapest, Open Society Institute, 2003.
 • > Chiribucá, Dan - Magyari, Tivadar: The Impact of Minority Participation in Romanian Governement. In Robotin, Monica - Salat, Levente (ed.): A New Balance: Democracy and Minorities in Post-Communist Europe. LGI Books, 2003, 73-99. p.
 • > A kolozsvári Szabadság közönsége. Kutatásjelentés -- készült kérdőíves audienciakutatás záródokumentumaként a Szabadság kiadója számára, Kolozsvár, Szabadság, 2002.
 • > Mozaik2001 Gyorsjelentés, 2002, Budapest, NII Publisher (társszerző).
 • > A sajtó önállóságának kérdése a romániai magyar köztájékoztatás esetében, in Korunk, 1996., 7.évf. 1. sz.
 • > A romániai magyar sajtóról Kaligram 1996. 1.
 • > Civil Media, in Korunk 1996. 1.
 • > Pályatévesztés a romániai magyar egyetemisták körében, in Korunk, 1996. 5.
 • > A bátorság természetessége in Iskolakultúra, 1994. 14-16.
 • > Analyses on the audience of the Erdélyi Napló (survey) Research report, 1994.
 • > Romániai Magyar fiatalok médiafogyasztási szokásai, in Hitel, 1994. 1.
 • > Helyi sajtó használata a civil szervezetek életében, Kolozsvár, Civitas Alapítvány, 1993.
 • > Olvasói érdekvédelem, in Korunk 1992. 7.
 • > Híreket mondunk, in Korunk 1990. 5.